srpanj 2021.

Odluka o sazivanju izborne skuštine

Naš broj: NSP-01-01/07-241/2021.Vukovar, 19. srpanj 2021. godine Temeljem članka 10. stavak 2. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, glavni tajnik sindikata po ovlaštenju v.d. predsjednika sindikata, Martine Stojanović, donosi: O D L U K U o sazivanju izborne skupštine Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH sindikalne podružnice PU Vukovarsko …

Odluka o sazivanju izborne skuštine Read More »

Povreda prava na zaštitu osobnih podataka policijskih službenika, obavijest

Naš broj: NSP-01-01/7-230/2021. Vukovar, 16. srpnja 2021. godine  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH  RAVNATELJSTVO POLICIJE n/r glavnog ravnatelja g. Nikole Miline  PREDMET: Povreda prava na zaštitu osobnih podataka policijskih službenika,  obavijest, dostavlja se.  Poštovani!  Nacionalni sindikat policije MUP-a RH je zaprimio brojne prigovore naših članova na povredu prava na zaštitu osobnih podataka policijskih službenika.  Naime, posljednjih …

Povreda prava na zaštitu osobnih podataka policijskih službenika, obavijest Read More »

Scroll to Top