Usklađivanje naknade troškova prijevoza s cijenama goriva

Naš broj: NSP-01-01/2-43/2022. Vukovar, 04. veljače 2022. godine                        VLADA REPUBLIKE HRVATSKE                                       Pregovarački odbor za pregovore o sklapanju                                 kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike PREDMET: Usklađivanje naknade troškova prijevoza s cijenama goriva, traži se.- ______________________________________________________________________ Nacionalni sindikat policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske nije reprezentativan sindikat državnih službi, ali u ime naših više od 4.100 …

Usklađivanje naknade troškova prijevoza s cijenama goriva Read More »