Donošenje odluke Ustavnog suda RH o ukidanju diskriminatornih odredbi

n/z članicama i članovima Nacionalnog sindika policije MUP-a RH

 

PREDMET: Donošenje odluke Ustavnog suda RH o ukidanju diskriminatornih odredbi

                    članka 192. Zakona o radu, obavijest, dostavlja se.-

______________________________________________________________________

       Poštovane članice i članovi, kolegice i kolege zaposlenici državne službe!

       Nakon što smo zadnjih godinu dana, odnosno prije donošenja novog Zakona o radu, ukazivali na njegove diskriminatorne odredbe, Nacionalni sindikat policije MUP-a RH je putem odvjetničkog ureda Jurice Jelinića iz Osijeka, Ustavnom sudu RH podnio Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom odredbi članka 192. Zakona o radu, budući da smo prepoznali kako su njima ugrožena prava i slobode državnih službenika i namještenika.

        Dana 23. svibnja 2023. godine je Ustavni sud RH, postupajući po navedenom prijedlogu, donio odluku kojom je pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te ukinuo članak 192. stavke 4., 5. i 6. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), kojim je propisano da se pojedina materijalna prava mogu kolektivnim ugovorom ugovoriti u većem opsegu za članove sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru. Ustavni sud RH navedenu zakonsku odredbu ocijenio je, između ostalog, diskriminatornom u odnosu na nečlanove sindikata, odnosno članove nereprezentativnih sindikata, a time i protivnom člancima 3.,14., 43. stavak 1., 55. i 59. Ustava, čime je pokazao čelnicima reprezentativnih sindikata i Vladi RH da su uvelike pogriješili diskriminacijom nečlanova sindikata i članova nereprezentativnih sindikata.

        Stoga, Nacionalni sindikat policije MUP-a RH poziva čelnike reprezentativnih  sindikata u državnoj službi, Dubravka Jagića (Sindikat policije Hrvatske) i Zdravka Lončara (Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a), koji su sukladno nakaradnom načinu prebrojavanja članova sindikata za utvrđivanje reprezentativnosti iz članka 8. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, jedini ovlašteni za pregovaranje s Vladom RH, da žurno zatraže otvaranje pregovora i ugovaranje regresa u iznosu od najmanje 300 eura za sve državne službenike i namještenike.  

        Vas pozivamo da svojim članstvom podržite rad Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH i date nam priliku da punopravno sudjelujemo u kolektivnom pregovaranju s poslodavcem te se, u skladu s ustavnim pravima svakog državnog službenika i namještenika, izborimo za Vaš bolji materijalni položaj!

 

        S poštovanjem,

 PREDSJEDNIK

Bono Tomašević

POGLEDAJ DOKUMENT

Donošenje odluke USRH kojom se ukidaju diskriminatorne odredbe članka 192. Zakona o radu

Scroll to Top