Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu kojima se diskriminiraju članovi sindikata koji nisu pregovarali o kolektivnom ugovoru

PREDMET: Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu kojima se  diskriminiraju članovi sindikata koji nisu pregovarali o kolektivnom ugovoru,

                    obavijest, dostavlja se.-

______________________________________________________________________

Poštovane članice i članovi Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH!

Dana 16. prosinca 2022. godine je donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine. Između ostalih, najznačajnije izmjene se odnose na članak 192. Zakona o radu, odnosno na odredbu po kojoj se određena materijalna prava iz Zakona o radu (jubilarna nagrada, božićnica, regres, otpremnina zbog odlaska u mirovinu i sl.) mogu kolektivnim ugovorom ugovoriti u većem opsegu za članove sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru.

Nacionalni sindikat policije MUP-a RH je, u suradnji s pravnim i ustavnim stručnjacima, analizirao Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu još u vrijeme prvog čitanja, te Odboru za zakonodavstvo Hrvatskog sabora ukazao na neustavnost pojedinih zakonskih odredbi i suprotnost s odredbama konvencija Međunarodne organizacije rada. Također, naši predstavnici i pravni stručnjaci su sudjelovali u više stručnih tribina i javnih savjetovanja na temu izmjena i dopuna Zakona o radu te ukazali na diskriminatorne odredbe predloženog Zakona o radu.

Smatramo da su sporne odredbe u suprotnosti i s drugim odredbama samog Zakona o radu, posebice s odredbama članka 165. koji radnicima omogućuje  učlanjenje u sindikat po svojem slobodnom izboru, člankom 166. koji propisuje dobrovoljnost članstva u udruzi te člankom 168. koji propisuje da nitko ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog članstva u udruzi, a postupanje protivno tim odredbama predstavlja diskriminaciju u smislu Zakona o suzbijanju diskriminacije. Nadalje, člankom 186. Zakona o radu je propisano kako radnik ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj od drugih radnika zbog članstva u sindikatu. Također, odredbe članka 192. Zakona o radu su u suprotnosti s vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske navedenima u članku 3. Ustava, kao i u suprotnosti s pravima i slobodama navedenima u članku 14. Ustava.

Odredbama članka 2. Konvencije o pravu na organiziranje i kolektivnom pregovaranju (Konvencija  broj 98. Međunarodne organizacije rada), propisano je kako će se uplitanjem smatrati postupci pružanja financijske ili druge potpore udrugama radnika s namjerom da se te udruge stave pod nadzor poslodavaca, dok je odredbama članka 2. Konvencije o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organizacije (Konvencija broj 87. Međunarodne organizacije rada), propisano kako radnici imaju pravo, bez ikakve razlike i bez prethodnog odobrenja, pristupati udrugama prema svojem izboru.

I Konvencija za zaštitu ljudskih prava i sloboda člankom 11. propisuje slobodu udruživanja i pravo pristupanja sindikatima radi zaštite svojih interesa, bez postavljanja ograničenja ostvarivanju tih prava.

Hrvatska udruga poslodavaca je 3. listopada 2022. godine u svom priopćenju izrazila protivljenje ovakvom zakonskom uređenju, smatrajući diskriminirajućim dijeljenje zaposlenika i jasno iznoseći stav da hrvatski poslodavci neće isplaćivati zaposlenicima božićnice i nagrade ovisno o tome jesu li u sindikatu ili nisu.

Međutim, prihvaćen je prijedlog reprezentativnih sindikata da se kolektivnim ugovorom mogu ugovoriti veća prava za članove sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru, a sve to se događalo tijekom kolektivnog pregovaranja o visini osnovice plaće državnih službenika i namještenika te neoporezivih primitaka, koje je u konačnici završilo ugovaranjem minornih povećanja, unatoč znatno većoj stopi inflacije i povećanim troškovima života. Podsjećamo i na štetno djelovanje reprezentativnih sindikata državnih službi potpisivanjem Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike 23. prosinca 2016. godine, kada su za 2016. godinu utvrdili osnovicu za obračun plaće u iznosu od 5.108,84 kn, unatoč rastu realnog BDP-a na međugodišnjoj razini 2 i više posto za dva uzastopna tromjesečja, dok je pravo na osnovicu u iznosu od 5.415,37 kn pripalo javnim službenicima i namještenicima.

          Nacionalni sindikat policije MUP-a RH će upotrijebiti sva dostupna pravna sredstva u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te o diskriminaciji naših članova obavijestiti međunarodne organizacije rada, zatražiti ocjenu ustavnosti Zakona o radu i nastaviti pravnu borbu, kako bismo zaštitili svojih 4.300 članova u Ministarstvu unutarnjih poslova i drugim državnim službama (carinskih službenika, pravosudnih policajaca, poreznih djelatnika i djelatnika drugih ministarstava i državnih tijela).

Još jednom naglašavamo da su svim državnim službenicima i namještenicima zagarantirana prava propisana važećim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike, bez obzira na članstvo u sindikatu.

           S poštovanjem,

     PREDSJEDNIK

    Bono Tomašević

Scroll to Top