Fleksija d.o.o.

Fleksija d.o.o. nudi sve svoje usluge navedene u Cjeniku od siječnja 2024. godine, s posebnim naglaskom na fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, ortopedske i fizijatrijske preglede, terapijske vježbe, limfnu drenažu i masažu. Članovi NACIONALNOG SINDIKATA POLICIJE MUP-a REPUBLIKE HRVATSKE,  imaju privilegiju koristiti ove usluge po povlaštenim cijenama s popustom od 20%.

Web – fleksija.hr

Scroll to Top