Fond solidarnosti

Novčane naknade iz Fonda solidarnosti NSP-a

Iz FONDA SOLIDARNOSTI Nacionalnog sindikata policije se članovima, koji su prethodno najmanje 3 mjeseca neprekidno u Fond solidarnosti uplaćivali mjesečni članski ulog u iznosu od 1,99 eura, isplaćuju novčane naknade u slučaju:

– rođenja ili posvojenja djeteta – u iznosu od 150 eura,

– smrti člana – u iznosu od 350 eura,

– smrti člana uže obitelji (supružnik, dijete, usvojeno dijete i pastorčad)– u iznosu od 200 eura,

– smrti roditelja člana – u iznosu od 150 eura,

– teškog oboljenja člana – u iznosu do 700 eura ili teškog oboljenja člana uže obitelji (supružnik, dijete, usvojeno dijete i pastorčad) – u iznosu do 350 eura (karcinom, srčani infarkt, moždani udar, bypass- operacija koronarnih arterija, transplantacija vitalnog organa, multipla skleroza, cerebralna paraliza, Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest, kronično zatajenje bubrega ili jetre, gubitak udova, potpuni gubitak vida ili sluha, operacija aorte, zamjena srčanih zalistaka, operacija dobroćudnog tumora mozga, bolest ili nezgoda koji za posljedicu imaju 80% i više postotaka tjelesnog oštećenja),

– teškog oboljenja člana uzrokovanog epidemijom zarazne bolesti koje za posljedicu ima bolničko liječenje – u iznosu do 200 eura ovisno o trajanju bolničkog liječenja,

– materijalne štete nastale uslijed proglašene prirodne nepogode ili proglašene katastrofe, na stambenom objektu na području RH koji je u vlasništvu člana ili njegovog supružnika ili roditelja, ukoliko u tom objektu član stanuje – u iznosu do 700 eura ovisno o stupnju oštećenja,

– umirovljenja člana koji je bio član Fonda najmanje 24 mjeseca – u iznosu od 100 eura.

Novčane pomoći članovima NSP-a

Članovima Nacionalnog sindikata policije ili njegovim obiteljima odnosno nasljednicima, se iz sredstava Nacionalnog sindikata policije i sindikalnih podružnica, isplaćuju novčane pomoći u slučaju smrti člana ili člana uže obitelji (supružnik, dijete, usvojeno dijete, pastorčad) – u iznosu od 300 eura, te u slučaju zadobivanja teških tjelesnih ozljeda opasnih po život prilikom obavljanja službe – u iznosu do 1000 eura.

Scroll to Top