Nedostatak interesa za zanimanje policijski službenik

Naš broj: NSP-01-01/8-158/2022.

Vukovar, 11. kolovoza 2022. godine

                                               MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA     

n/r ministra g. Davora Božinovića

PREDMET: Nedostatak interesa za zanimanje policijski službenik, 

         mišljenje i prijedlozi za unaprijeđenje, dostavljaju se.-

______________________________________________________________________

Poštovani gospodine ministre!

Na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske je 29.07.2022. godine objavljen Ispravak natječaja za upis učenika u III. razred Policijske škole „Josip Jović“ za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policijski službenik u školskoj godini 2022/2023., kojime je rok prijave produžen na 10.08.2022. godine, iz čega je razvidan nedostatak interesa za zanimanje policijski službenik.

Također, posljednjih godina je slab interes i za upis odraslih u Program srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policijski službenik, unatoč izmjenama Zakona o policiji i spuštenim upisnim kriterijima u pogledu završenog srednjoškolskog obrazovanja s četverogodišnjeg na trogodišnje trajanje, kao i kampanji “Postani policajac/policajka“. Osim slabog interesa za prijem u službu, evidentan je i velik odljev postojećeg kadra uslijed prijevremene mirovine ili otkaza.

Iako Nacionalni sindikat policije MUP-a RH nije reprezentativan sindikat državnih službi, dužnost nam je u ime naših 4 tisuće članova djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova, upozoriti na ovakvo stanje i zatražiti žurno organiziranje radne skupine koja će uključivati i predstavnike svih sindikata koji djeluju u Ministarstvu unutarnjih poslova, s ciljem utvrđivanja razloga za slab interes za službu i iznošenjem prijedloga za provođenjem sustavnih promjena, za koje vjerujemo da bi rezultirale većim brojem prijavljenih kandidata za prijem u službu i otvorile mogućnost odabira onih najboljih za zanimanje policijski službenik.

U tom kontekstu, iznosimo neke od prijedloga za koje smatramo da bi naše zanimanje učinili poželjnijim te unaprijedili učinkovitost službe:

– Iznos naknade za stanovanje iz članka 64.a Zakona o policiji prilagoditi troškovima života prema mjestu službe, kao što je to određeno Odlukom o visini naknade za stanovanje djelatnih vojnih osoba prema mjestu službe (tri kategorije u iznosima od 1.300,00 i 1.700,00 te 2.400,00 kuna neto mjesečno za gradove s najvećim troškovima života poput Splita, Zagreba, Rijeke, Pule, Dubrovnika…).

– Povećanje koeficijenta za policijske službenike na 1.00, jer smatramo ponižavajućim da jedan policijski službenik, s inače najnižim koeficijentom u sustavu plaća državnih službenika, ne vrijedi niti cijelog jednog broja

– Izmijeniti praksu davanja odobrenja policijskim službenicima za obavljanje poslova izvan redovitog radnog vremena koji ne utječu na zakonito i pravilno obavljanje policijskih poslova, na način da se pravilnikom propišu vrste djelatnosti i poslova za koje nije potrebno odobrenje te da o tome ocjenu ne moraju davati nadležni rukovoditelji

– Inicirati izmjene Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, prvenstveno iznosa novčane kazne za prekršaj iz članka 17., s ciljem ostvarenja opće svrhe prekršajnopravne sankcije i povećanja digniteta policijskih službenika

– Namještenicima Ministarstva unutarnjih poslova po osnovi radnog staža i broja malodobne djece omogućiti više od 30 dana godišnjeg odmora, a ne kao dosad da se po tim osnovama uračunavaju dodatni dani ali ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi više od 30 radnih dana u godini

– U dogovoru s lokalnim vlastima uvesti mjere poticaja za prijavu na natječaj za zanimanje policijski službenik, osobito gdje je slabiji interes domicilnog stanovništva (npr. na području policijskih uprava Dubrovačko-neretvanske i Istarske), poput stambenog zbrinjavanja, subvencije kamatnih stopa na stambene kredite, naknade za prehranu, potpore za novorođenčad, subvencije troškova dječjih vrtića…i sl.).

Smatramo da bi se na ovaj način poboljšao socijalni i materijalni položaj policijskih službenika i namještenika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske te povećao njihov dignitet, a našu službu učinilo poželjnijom, svakako i učinkovitijom s obzirom na mogućnost odabira najboljih kadrova.

  PREDSJEDNIK

Bono Tomašević

Scroll to Top