Neopravdan izostanak sa posla Obavijest

Naš broj: NSP-01-01/11-449/2021.

Vukovar, 24. studenoga 2021. godine

Ministarstvo unutarnjih poslova

Kabinet ministra

n/p ministru, gosp. Davoru Božinoviću

 

PREDMET:    Neopravdan izostanak sa posla,

                        Obavijest, dostavlja se.-

______________________________________________________________________

Poštovani ministre,

Dobili smo saznanja kako će policijski službenici koji nemaju Covid potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (NN 121/2021), zbog „neopravdanog izostanka sa posla“, odgovarati za težu povredu službene dužnosti temeljem članka 96. stavka 1. točke 8. Zakona o policiji (neopravdan izostanak s posla dva do četiri dana uzastopno), te će biti rješenjem udaljeni iz službe.

Sukladno članku VI. gore navedene Odluke, decidirano je propisano da osobe koje se odbiju testirati, odnosno odbiju predočiti EU digitalnu covid potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz, ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama. Nigdje nije navedeno kako radnik ne može obavljati svoj posao, već samo da ne može ući i boraviti u službenim prostorijama. Neopravdan izostanak s posla sukladno važećim zakonskim propisima, može se smatrati samo ne dolazak na posao, a nikako ne predočenje EU covid potvrde i drugog odgovarajućeg dokaza.

Također, člankom 170. stavkom 6. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika, decidirano je propisano u kojim uvjetima će nadležni rukovoditelj onemogućiti obavljanje policijskih poslova policijskom službeniku, a to svakako nije ne predočenje EU covid potvrde i drugog odgovarajućeg dokaza.

Nije neophodno da policijski službenici moraju ulaziti i boraviti u službenim prostorijama, posebice jer većina i radi izvan službenih prostorija.

Na nadređenim rukovoditeljima je da odrede način i funkcioniranje službe, tako da se može i mora omogućiti rad djelatnicima koji su došli na posao.

      S poštovanjem!

Predsjednik

Bono Tomašević

Preuzmi PDF

Neopravdan izostanak sa posla

Scroll to Top