Obavijest – Skupština NSP MUP-a RH

Vukovar, 22. listopada 2021. godine

Osnovom čl. 27. st. 3. Statuta Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske te odluke Središnjeg odbora Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske donesene na sastanku održanom dana 25. svibnja 2021. godine, v.d. predsjednika Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Bono Tomašević daje sljedeću

OBAVIJEST

Izborna skupština Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske održat će se u srijedu, 17. studenog 2021. godine u Vukovaru, Ulica Matice hrvatske 3., restoran „Nada“, s početkom u 11,00 sati.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbama članka 20. Statuta  Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske je propisano da Izbornu skupštinu sindikata saziva Središnji odbor u koordinaciji s predsjednikom sindikata koji predlaže dnevni red i priprema radne materijale. 

Sukladno navedenom, provest će se izbori za dužnosti Predsjednika sindikata, Zamjenike predsjednika sindikata, Dopredsjednike sindikata, članove Nadzornog odbora i članove Statutarne komisije sindikata.

Kandidature za gore navedene dužnosti moraju se dostaviti do 02.11.2021. godine. Obrasci za prijavu kandidature nalaze se na web stranici Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske: https://nsp-mup.hr/ 

Obrasce prijave kandidature se dostavljaju na adresu Nacionalni sindikat policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Olajnica 9, 32000 Vukovar.

Vukovar, 22. listopada 2021. godine

Obrasci za prijavu kandidature i obavijest

  1. Obavijest – Skupština NSP MUP-a RH
  2. Prijava_kandidature_za__predsjednika
  3. Prijava_kandidature_za_dopredsjednika
  4. Prijava_kandidature_za_zamjenika_predsjednika
  5. Prijava_kandidature_za_clana_nadzornog_odbora
  6. Prijava_kandidature_za_clana_statutarne_komisije

Scroll to Top