ODLUKE- Tužba za uskratu povećanja osnovice od 6 %

Pravomoćna sudska odluka koja ukazuje da se sindikati ne mogu u ime
zaposlenika u MUP-u odreći već stečenog prava.


Prva je prvostupanjska odluka o odbijanju tužbenog zahtjeva za uskratu
povećanja osnovice od 6% zbog odricanja prava od strane
reprezentativnih sindikata.

Scroll to Top