Pitanja članova

Pitaj pravnika
Istražili smo za vas

Poštovani članovi,
Nacionalni sindikat policije MUP-a RH će za Vas saznati odgovore na pitanja iz radno-pravnog odnosa. Slobodno nam se obratite s Vašim upitom na ured@nspmup.hr, a odgovor potražite u nastavku.

Za Vas smo upit postavili Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a u nastavku Vam dostavljamo zaprimljeni odgovor: Pravo na dodatke na plaću kod rada s polovicom punog radnog vremena.

Člankom 6. Pravilnika o ocjenjivanju policijskih službenika su propisani kriteriji ocjenjivanja policijskog službenika, između ostalih jedan od njih je i poštivanje službene dužnosti, a ono može utjecati samo na ocjenu za godinu u kojoj je pravomoćno završen postupak po povredi službene dužnosti.

Člankom 37. Zakona o policiji je propisano da policijski službenik smije, iznimno i izvan redovitog radnog vremena i po prethodno pribavljenom pisanom odobrenju glavnog ravnatelja policije ili osobe koju on za to ovlasti, obavljati samostalno ili kod pravne ili fizičke osobe poslove koji ne utječu na zakonito i pravilno obavljanje policijskih poslova.

Postupak je propisan Pravilnikom o postupku izdavanja odobrenja policijskom službeniku za obavljanje samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti ili pružanja usluga pravnoj ili fizičkoj osobi (NN 75/12).
Policijski službenik zahtjev za davanje odobrenja podnosi glavnom ravnatelju policije putem nadležnog rukovoditelja, odnosno načelnika policijske uprave. Zahtjev mora sadržavati naziv radnog mjesta na koje je policijski službenik raspoređen, naziv ili vrstu posla kojega policijski službenik namjerava obavljati i naznaku vremenskog razdoblja u kojem taj posao namjerava obavljati.
Primjer – Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje poslova izvan radnog vremena
Načelnik policijske uprave je dužan razmotriti zahtjev i ocijeniti utjecaj koji bi obavljanje poslova mogao imati na zakonito i pravilno obavljanje policijskih poslova te izrijekom u pisanom obliku predložiti usvajanje ili odbijanje zahtjeva, uz obrazloženje tog prijedloga. O zahtjevu se odlučuje rješenjem kojega u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva donosi glavni ravnatelj policije ili osoba koju on za to ovlasti.

Scroll to Top