Podnošenje prijedloga za ocjenu ustavnosti Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

Naš broj: NSP-01-01/12-130/2023.

Vukovar, 19. prosinca 2023. godine

n/z članica i članova Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH

 

PREDMET: Podnošenje prijedloga za ocjenu ustavnosti Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, obavijest, dostavlja se.-

______________________________________________________________________

Poštovani!

Obavještavamo Vas kako je Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, sukladno članku 23. stavak 4. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, u kolovozu 2023. godine zatražio utvrđivanje reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje o sklapanju kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te je nastavno na to, Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti dana 19. rujna 2023. godine uputilo Javni poziv sindikatima koji imaju radnike članove zaposlene u tijelima državne uprave, da u roku od 30 dana od objave Javnog poziva dostave Povjerenstvu podatke o ukupnom broju svojih članova.

Nacionalni sindikat policije MUP-a RH nije dostavio podatke o ukupnom broju članova sindikata Povjerenstvu za utvrđivanje reprezentativnosti te ne sudjeluje u utvrđivanju reprezentativnosti, iz razloga što smatramo da Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske. Stoga smo, putem odvjetničkog ureda Jurice Jelinića iz Osijeka, dana 16. studenoga 2023. godine Ustavnom sudu RH uputili Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 8. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata („Narodne novine“  br.93/14,26/15).

Naime, temeljem spornog članka 8. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, reprezentativnim se smatra sindikat koji na razini za koju se utvrđuje reprezentativnost ima najmanje dvadeset posto radnika članova od ukupnog broja sindikalno organiziranih radnika zaposlenih na razini na kojoj se utvrđuje reprezentativnost. Prema zadnjem prebrojavanju 2021. godine, zbrajanjem svih članova svih sindikata u državnoj službi je utvrđeno 37.444 sindikalno organiziranih, od čega  20% potrebnih za reprezentativnost iznosi 7.489 članova sindikata, odnosno reprezentativnim sindikatima u državnoj službi su utvrđeni Sindikat policije Hrvatske i Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a.

Upravo ovakav način utvrđivanja sindikalno organiziranih, prema kojemu se radnik koji je član 2, 3 ili više sindikata u državnoj službi smatra više puta sindikalno organiziranim, smatramo protuustavnim, a što je u konačnici dovelo do toga da Sindikat policije hrvatske odnosno samo „jedan čovjek“ sam može s poslodavcem-Vladom Republike Hrvatske ugovoriti i potpisati kolektivni ugovor za Državne službenike i namještenike čemu su poslodavci kroz povijest demokratskih društava težili a isto se u suvremenoj  Republici Hrvatskoj  ostvarilo 06. svibnja 2022. godine u 21 stoljeću.

Ističemo kako u javnim službama 11 sindikata ima status reprezentativnosti te sudjeluje u kolektivnom pregovaranju, a kroz dosadašnju praksu se pokazalo da se sindikati javnih službi u načelu uvijek izbore za veća materijalna prava svojih članova nego reprezentativni sindikati u državnoj službi koji u načelu samo čekaju što će se ugovoriti za javne službe a slijedom članka 107. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike se ugovorena povoljnija materijalna prava jednako primjenjuju i na državne službenike i namještenike.

Nacionalni sindikat policije MUP-a RH trenutno broji više od 4.400 članova, što je za 12% više nego prilikom zadnjeg prebrojavanja 2021. godine, nasuprot djelovanju reprezentativnih sindikata u državnoj službi s ciljem da unište sve druge sindikate, posebice potpisivanjem Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, čime je konzumirana odredba članka 192. Zakona o radu po kojoj se određena materijalna prava mogu kolektivnim ugovorom ugovoriti u većem opsegu za članove sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru. Time su, između ostalog, nastojali za 130.000 zaposlenika državnih i javnih službi koji nisu članovi reprezentativnih sindikata ugovoriti regres u iznosu od 250 eura, dok su za svoje članove nastojali ugovoriti regres u iznosu od 300 eura.

Ovakve pokušaje reprezentativnih sindikata u državnoj službi i Vlade Republike Hrvatske da unište sindikalni pluralizam u Republici Hrvatskoj, Ustavni sud je ocijenio diskriminatornim, kada je dana 23. svibnja 2023. godine donio odluku o ukidanju stavaka 4., 5. i 6. članka 192. Zakona o radu, a povodom prijedloga Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH za ocjenu ustavnosti navedenih zakonskih odredbi.

Stoga, još jednom pozivamo državne službenike i namještenike da svojim članstvom podrže rad Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH i tako osnaže naš rad u državnoj službi, kako bismo se zajedno izborili za status reprezentativnog sindikata i razbili monopol i samovolju reprezentativnih sindikata, ispravili njihova štetna djelovanja te se izborili za životni standard i status dostojan državnog službenika i namještenika.

S poštovanjem,                   

  Predsjednik

Bono Tomašević

Preuzmi PDF : Podnošenje prijedloga za ocjenu ustavnosti Zakona o reprezentativnosti

Scroll to Top