Podrška Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika u štrajku i prosvjedu zaposlenih u tijelima sudbene vlasti i državnom odvjetništvu 

                    

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

PREDMET: Podrška Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika u štrajku i prosvjedu zaposlenih u tijelima sudbene vlasti i državnom odvjetništvu.

        Poštovane članice i članovi Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, kolegice i kolege državni službenici i namještenici!

Nacionalni sindikat policije MUP-a RH još jednom izražava punu podršku partnerskom Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika, u zakonitom štrajku i prosvjedu zaposlenih u tijelima sudbene vlasti i državnom odvjetništvu, kao i ustrajnoj i opravdanoj borbi za dostojanstvena primanja svih državnih službenika i namještenika.

        Također, izražavamo zabrinutost zbog trenutnog stanja u pravosuđu do kojega je dovelo trajanje štrajka i apeliramo na Ministra pravosuđa i uprave dr. sc. Ivana Malenicu da zajedno s predstavnicima Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, iznađe rješenje prema kojemu bi našim kolegicama i kolegama u pravosuđu omogućili zaslužene plaće, odblokirali rad sudova i državnih odvjetništava, spriječili kolaps pravosudnog sustava i omogućili  građanima  Republike Hrvatske Ustavom i zakonima zajamčena prava.

         Ovim putem moramo istaknuti da su stvarni krivci za potplaćenost državnih službenika i namještenika reprezentativni sindikati u državnoj službi, Sindikat policije Hrvatske i Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a RH, koji su jedini temeljem Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, ovlašteni za kolektivno pregovaranje u državnoj službi. Niz godina zanemaruju svoje obveze da poslodavcu prenesu stvarno stanje u državnoj službi i daju prijedloge i rješenja prema kojima bi se državnim službenicima i namještenicima omogućila dostojna primanja. 

         Nasuprot, oni su se fokusirali na gašenje nereprezentativnih sindikata i gušenje sindikalizma općenito, podržavajući recentne zakonske prijedloge kojima se diskriminiraju državni službenici i namještenici koji nisu članovi ta dva sindikata, a sve s ciljem kako bi njihovi čelnici zadržali stečene privilegije, ne vodeći pri tome ni najmanju brigu o svojim članovima, državnim službenicima i namještenicima.

         Podsjećamo i na, između mnogih drugih, štetno djelovanje reprezentativnih sindikata državnih službi potpisivanjem Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike 23. prosinca 2016. godine, kada su za 2016. godinu utvrdili osnovicu za obračun plaće u iznosu od 5.108,84 kn, unatoč rastu realnog BDP-a na međugodišnjoj razini 2 i više posto za dva uzastopna tromjesečja, dok je pravo na osnovicu u iznosu od 5.415,37 kn pripalo javnim službenicima i namještenicima. 

         Još jednom pozivamo državne službenike i namještenike da svojim članstvom podrže rad Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika i Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH i tako osnaže naš rad u državnoj službi, kako bismo se zajedno izborili za status reprezentativnih sindikata. Uz Vaše povjerenje i podršku, možemo punopravno sudjelovati u pregovorima s poslodavcem i ispraviti štetna djelovanja sadašnjih reprezentativnih sindikata te se izboriti za životni standard i dostojan status svakog državnog službenika i namještenika.         Vaš Nacionalni sindikat policije!

           S poštovanjem,

 PREDSJEDNIK                                   

Bono Tomašević                               

 

Preuzmi dopis    :  Podrška SDLSN-u u štrajku i prosvjedu                     

Scroll to Top