Povreda prava na zaštitu osobnih podataka policijskih službenika, obavijest

\"\"

Naš broj: NSP-01-01/7-230/2021.

Vukovar, 16. srpnja 2021. godine 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH 

RAVNATELJSTVO POLICIJE n/r glavnog ravnatelja g. Nikole Miline 

PREDMET: Povreda prava na zaštitu osobnih podataka policijskih službenika, 

obavijest, dostavlja se. 


Poštovani! 

Nacionalni sindikat policije MUP-a RH je zaprimio brojne prigovore naših članova na povredu prava na zaštitu osobnih podataka policijskih službenika. 

Naime, posljednjih dana se u policijskim postajama po usmenim zapovijedima rukovoditelja obavlja popis policijskih službenika koji se moraju izjasniti da li su cijepljeni protiv zarazne bolesti COVID-19 ili nisu, uz objašnjenje da je podatke u brojčanoj tablici potrebno dostaviti Ravnateljstvu policije MUP-a RH. Također, pojedini rukovoditelji si uzimaju za pravo od policijskih službenika tražiti podatke o datumu cijepljenja te s koliko doza cjepiva su cijepljeni, pod prijetnjom da im neće biti omogućeno obavljanje određenih policijskih poslova (npr. pružanje ispomoći na poslovima zaštite državne granice, osiguranje javnih okupljanja) ako nisu prethodno cijepljeni protiv zarazne bolesti COVID-19. 

Vršeći pritisak na policijske službenike, rukovoditelji na ovaj način krše i radna, ali i ustavna prava policijskih službenika. Uostalom, tko jamči da će policijski službenici dati vjerodostojne podatke, jer realno, svaki pojedinac se može izjasniti kao cijepljen, a trenutno ne postoji zakonsko uporište na temelju kojega bi netko mogao provjeriti točnost datih podataka. Skrećemo pozornost na članak 37. Ustava RH: Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.\” Takoder, skrećemo i pozornost na odredbe članka 9. Opće uredbe o zaštiti podataka: ,,Zabranjuje se obrada osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.\”

 

Svakako koristimo ovu priliku zahvaliti se rukovodstvu MUP-a jer je omogućeno organizirano cijepljenje zainteresiranih policijskih službenika, ali se nikako nećemo složiti s diskriminacijom necijepljenih policijskih službenika u pogledu prava na obavljanje pojedinih policijskih poslova. 

Skrećemo pozornost i na članak 2. Zakona o zaštiti prava pacijenata: Svakom pacijentu jamči se opće i jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu primjerenu njegovom zdravstvenom stanju, sukladno općeprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najboljem interesu pacijenta uz poštivanje njegovih osobnih stavova.\” Policijski službenici imaju različite osobne stavove o cijepljenju, koje svakako treba poštovati, pogotovo jer cijepljenje protiv zarazne bolesti COVID-19 nije obvezno po odredbama članka 40. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, ali 

nje mogu biti i odredene bolesti i strah od nuspojava. U svakom slučaju, na pojedincu i njegovoj slobodi izbora je odluka da li se cijepiti ili ne. 

Ono što želimo izbjeći i na što Vam moramo ukazati, jest da bi popisivanje necijepljenih policijskih službenika i usporedba s onima koji su cijepljeni, a pogotovo uskrata obavljanja pojedinih policijskih zadaća, moglo dovesti do diskriminacije policijskih službenika od strane poslodavca, na što će Nacionalni sindikat policije MUP-a RH zasigurno reagirati. 

S poštovanjem! 

v.d. PREDSJEDNIK-a

Martina Stojanović

NA ZNANJE: MUP RH – PU/PP

Ustrojstvenim jedinicama – svima 

 

Preuzmi dokument

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top