Reorganizacija Ministarstva unutarnjih poslova

Primjedbe i prijedlozi,

NSP-01-01/09-350/2021.

U Vukovaru, 28. rujna 2021. godine

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Glavnom ravnatelju policije, gosp. Nikoli Milina

PREDMET: Reorganizacija Ministarstva unutarnjih poslova, 

Primjedbe i prijedlozi, dostavljaju se.-

Poštovani glavni ravnatelju policije,

slijedom najavljene reforme unutarnjeg ustrojstva  Ministarstva unutarnjih poslova kao sindikat moramo izraziti žaljenje i nezadovoljstvo što Nacionalni sindikat policije nije prepoznat kao partner u socijalnom dijalogu koji se direktno odnosi na materijalna i druga prava policijskih službenika koja će proizaći iz navedene reforme.

U vezi zadnjeg prijedloga paketa propisa koji reguliraju navedenu tematiku referiramo se na Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova u kojoj se člankom 330.a uspostavlja Sektor za javni red i sigurnost koji ima Službu temeljne policije i Službu za osiguranja.

Naime, isti poslovi koje obavljaju gore navedene službe spojeni su i stavljeni u opis poslova Službe temeljne policije u policijskim upravama splitsko-dalmatinskoj, primorsko-goranskoj, osječko-baranjskoj, istarskoj i dr…. Ono što nam je indikativno je to kako će policijski službenici PU zagrebačke imati rješenja po službama i obavljat će poslove koji su opisani čl. 330b i 330c, dok će u svim drugim upravama prema našim informacijama policijski službenici dobivati rješenja kao službenici temeljne policije, znači bez „specijalizacije“ kako je to bilo do sada npr. policijski službenik za metodologiju ili pol. sl. za javni red i javna okupljanja. 

Koliko nam je poznato intencija je da po ovoj reformi u određenim područjima svi rade sve, što smatramo posve krivim pristupom s obzirom na potrebe prakse i obuhvat posla koje imaju uprave II. kategorije i još neke druge uprave. Ovo daje prostora i za određene „zloporabe“ od strane nekih rukovoditelja koji će imati mogućnost dodjeljivanja poslova prema svom nahođenju ne vodeći računa o bitnosti kontinuiteta rada po nekoj liniji poslova.  Smatramo ispravnim da kao i do sada u drugim upravama bez obzira što imaju samo Službu temeljne policije i dalje rješenja budu specificirana prema specijalizaciji određenog stručnog područja. 

Stvaranje policajca „opće prakse“ na ovim razinama ne smatramo kvalitetnim rješenjem i pokazao se kao loše rješenja pa se zato kroz prethodna razdoblja i išlo u specijalizaciju što većeg broja poslova. Štoviše, niz drugih primjera kroz ove prijedloge ide za specijalizacijama određenih područja pa tako imamo člankom 104. Službu za susjedne zemlje, člankom 110. Nacionalni pomorski centar dok smo nedavno imali osnivanje Kriminalističke obavještajne službe što ukazuje kako i dalje ima potrebe za specijalizacijom poslova. 

Ista situacija je i na razini Ravnateljstva gdje su ukinuti određeni odjeli i ide se na stvaranje policajca „opće prakse“ a određeni poslovi su poput sprječavanja nereda na sportskim natjecanjima i na razini cijele Europske unije prepoznati kao područje kojem treba posvetiti pažnju u okviru svojih zakonodavnih okvira pa podsjećamo i na postojanje Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama, čije su potpisnice sve države članice Vijeća Europe, što je do sada primijenio veliki broj država u svojim policijskim organizacijama i što se pokazalo stvarno uspješnim jer se radi o specifičnoj problematici koja se preljeva preko svih granica pojedinih država jer navijačke skupine za sobom ne nose samo nasilje koje je vidljivo već i niz drugih kriminalnih aktivnosti međunarodnog značaja pa si postavljamo pitanje imamo li luksuz pustiti navijačke skupine da budu bez društvene a time i policijske kontrole i kome bi to bio cilj? 

Podsjećamo da je osnivanje Odjela za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima ustrojeno sukladno obvezama proizašlim za naše Ministarstvo tijekom procesa screeninga u Poglavlju 24. „Pravda, sloboda i sigurnost“ EU Acquisda, a o čemu smo izvješteni dopisom Ravnateljstva policije broj 511-01-22/12-426/32-06. od 06. rujna 2006. godine te se napominje i formiranje adekvatne linije rada u policijskim upravama kod budućeg preustroja.

Dopisom Ravnateljstva policije broj 511-01-22/31-430/35-07. od 16. svibnja 2007. godine u pojedinim policijskim upravama, sukladno problematici na sportskim natjecanjima, ustrojeno je 13 radnih mjesta „pol. službenik za javni red i javna okupljanja“, odnosno „pol. službenik za osiguranja“ što je bilo prijelazno rješenje zbog složenosti procesa s tendencijom da se kod budućeg preustroja navedeni broj i navedena radna mjesta preimenuju u novo radno mjesto „pol. službenik za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima“ međutim to nije nikada napravljeno, a sadašnjim prijedlogom ukida se i navedeni odjel.

Dalje što proizlazi iz gore navedenog je prijedlog Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju gdje je u čl. 8 navedeno i radno mjesto „policijski službenik za javna okupljanja i osiguranja“. Zanima nas hoće li rješenja s nazivom tog radnog mjesta imati samo policijski službenici u PU zagrebačkoj ili će to imati i policijski službenici po drugim policijskim upravama. 

Ukoliko će se ići za tim da se radi specijalizacija poslova i da se u drugim policijskim upravama izdaju rješenja s tim nazivom radnog mjesta smatramo stvarno pohvalnim jer se na taj način ne pravi razlika za obavljanje istih poslova između PU zagrebačke i drugih policijskih uprava. Ako to neće biti slučaj, ukazujemo kako u sastavu MUP-a i sada ne postoji veliki broj službenika koji rade po liniji javnog reda i javnih okupljanja a u stvarnosti veliki broj radnih sati obavljaju na terenu sudjelujući u poslovima pripreme i provođenja osiguranja javnih okupljanja, osiguranja štićenih osoba i objekata, pratnje novčanih pošiljki, rad s navijačima, međunarodna policijska suradnja i dr. čime su zapravo i do sada bili zakinuti za benificirani radni staž radi otežanih uvjeta rada kojeg su obavljali posebice kad su u istu kategoriju benificija ubrojeni npr. i policijski službenici za digitalnu forenziku, za kibernetičku sigurnost koji u pravilu niti nemaju terenski rad niti su toliko ugroženi po pitanju osobne sigurnosti i uvjeta terenskog rada (ne umanjujući njihovu važnost za policijski sustav).

Ovdje također podsjećamo da je od strane Ravnateljstva policije odlučeno da se zbog izražene problematike na sportskim natjecanjima policijski službenici iz PU zagrebačke, splitsko-dalmatinske i primorsko-goranske, a sada i osječko-baranjske upućuju na utakmice klubova iz njihovih PU u RH i u inozemstvu pa je nelogičan prijedlog dodjele beneficije samo pol. službenicima PU zagrebačke jer su poslovi koje sada obavljaju identični.

Isto tako, smatramo potrebnim podsjetiti na pol. službenike u Službi za unutarnju kontrolu iz policijskih uprava koji su sada raspoređeni po regionalnim centrima da im koeficijent plaće nije izjednačen sa pol. službenicima u Službi iako obavljaju iste poslove i u istoj su ustrojstvenoj jedinici te zbog složenosti, potrebe i naravi njihovog posla smatramo da se treba pronaći mogućnost da im se izjednači koeficijent ili poveća dodatak na plaći što ne bi trebalo predstavljati financijsko opterećenje jer je njihov broj relativno mali u odnosu na neke druge službe.   

Moramo navesti i nelogičnost da  „policijski službenik za prihvat i deportaciju u Prihvatnom centru za strance“ ima dva mjeseca benificije i isto se odnosi samo na policijske službenike za prihvat i deportacije u Prihvatnom centru za strance, a to je jedino Ježevo.

S druge strane policijski službenici za prihvat i deportaciju u „Tranzitno prihvatnim centrima Trilj i Tovarnik NEMAJU benificirani radni staž unatoč tome što obavljaju identične polove kao „Policijski službenici za prihvat i deportacije u Prihvatnom centru za strance“.

Također je nelogično da šef smjene, pomoćnik šefa smjene i dežurni operater u Upravi za posebne poslove sigurnosti nemaju beneficirani radni staž, dok primjerice u policijskim postajama  za ista radna mjesta priznaje se pravo na beneficirani staž od 14 mjeseci.

Kako ne bi samo upozoravali na nelogičnosti koristimo priliku pohvaliti prijedlog ustroja linije rada protueksplozijske zaštite i na taj način povećanju njihove učinkovitosti i mobilnosti te u slučaju potrebe mogućeg angažiranju većeg broja pol. službenika koji su raspoređeni u predloženim regionalnim centrima. 

S poštovanjem,

GLAVNI TAJNIK

Bono Tomašević

Reorganizacija-Ministarstva-unutarnjih-poslova

Scroll to Top