Sazivanje skupštine – PU Splitsko dalmatinska

\"\"

Naš broj: NSP-01-01/06-195/2021.
Vukovar, 14. lipanj 2021. godine

Temeljem članka 10. stavak 2. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, glavni tajnik sindikata po ovlaštenju v.d. predsjednika sindikata, Martine Stojanović, donosi:

O D L U K U

o sazivanju izborne skupštine Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH sindikalne podružnice PU Splitsko dalmatinske za dan 25. lipanj 2021. godine s početkom u 18,30 sati u hotelu „Fanat“ u Splitu, Ivana Pavla II, br.36.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbama članka 10. Pravilnika o radu sindikalnih podružnica Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske je propisano da će se izborna skupština sindikalne podružnice sazvati u tekućoj godini u kojoj ističe prethodni mandat te da odluku o sazivanju izborne skupštine sindikalne podružnice donosi predsjednik Sindikata i javno je objavljuje na mrežnoj stranici Sindikata. S obzirom da su glavnom povjereniku sindikalne podružnice PU Splitsko dalmatinske i većini povjerenika sindikalnih jedinica mandati istekli te su imenovani vršiteljima dužnosti do održavanja izborne skupštine, valjalo je sazvati izbornu skupštinu sindikalne podružnice. Ova odluka se javno objavljuje na mrežnoj stranici Sindikata, a glavni povjerenik sindikalne podružnice je dužan o tome na prikladan način (dopis, e-pošta, SMS i dr.) izvijestiti članove sindikalne podružnice.

v.d. predsjednika sindikata Martina Stojanović

po ovlaštenju glavni tajnik sindikata

Bono Tomašević

Dostaviti:

  1. v.d. glavnog povjerenika Podružnice PU Splitsko dalmatinske, Eugen Ujević,
  2. Arhiva.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top