Sporazum o suradnji s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa svih državnih službenika i namještenika

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH i Nacionalni sindikat policije MUP-a RH potpisali su sporazum o suradnji s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa svih državnih službenika i namještenika, članova sindikata, zaštite slobode udruživanja i načela kolektivnog pregovaranja, te osnaživanja rada dvaju sindikata u državnim tijelima, što je sada ugroženo najavljenim izmjenama Zakona o radu koje se odnose na prava zaposlenih ovisno o njihovom članstvu u pojedinom sindikatu.

Scroll to Top