ODLUKE- Tužba za uskratu povećanja osnovice od 6 %

Pravomoćna sudska odluka koja ukazuje da se sindikati ne mogu u imezaposlenika u MUP-u odreći već stečenog prava. Prva je prvostupanjska odluka o odbijanju tužbenog zahtjeva za uskratupovećanja osnovice od 6% zbog odricanja prava od stranereprezentativnih sindikata.