Tužba za uskraćeno povećanje osnovice plaće od 6 %

U Vukovaru, 11. studenoga 2021. godine

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

 Ustrojstvenim jedinicama – svima

PREDMET:  Tužba za uskraćeno povećanje osnovice plaće od 6 %,

                     obavijest, dostavlja se.-

VEZA: Naši dopisi NSP-01-01/12-437/2020 od 16.12.2020. godine,

                            NSP-01-01/5-149/2021 od 14.05.2021. godine,

NSP-01-01/09-292/2021 od 03.09.2021. godine

Poštovane članice i članovi Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH! 

Našim ranijim dopisima obavijestili smo Vas o uskraćenim pravima za povećanje osnovice od 6% za 2016. godinu.

Nažalost, moramo Vas izvijestiti da je Vrhovni sud Republike Hrvatske, svojim rješenjem broj: Gop 1/2021-4 od 03. studenoga 2021. godine, odgovorio na postavljena pitanja o primjeni osnovice za obračun plaće u iznosu od 5.415,37 kn u odnosu na državne službenike, a to je da se plaća državnih službenika može u razdoblju od siječnja 2016. do siječnja 2017. godine obračunavati samo primjenom osnovice u iznosu od 5.108,84 kn.

Razlog zašto državni službenici nemaju pravo na povećanje osnovice u odnosu na javne službenike, što je Vrhovni sud u ranijem postupku potvrdio za javne službenike, isključivo je što su reprezentativni sindikati državnih službi sklopili Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama od 23. prosinca 2016., te na temelju toga potpisana Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od 23. prosinca 2016., kojom je za 2016. godinu utvrđena osnovica za obračun plaće u iznosu od 5.108,84 kn, plaća državnih službenika može se u razdoblju od siječnja 2016. do siječnja 2017. godine obračunavati samo primjenom osnovice u iznosu od 5.108,84 kn.

Sindikati javnih službi nisu na takav sporazum pristali, te sukladno tome imaju pravo na uvećanje osnovice za obračun plaće u iznosu od 5.415,37 kn.

Još je više žalosno što su reprezentativni sindikati prilikom potpisivanja Sporazuma  pristali da se osnovica od 5.108,84 kn, iako je Sporazum potpisan 23. prosinca 2016. godine, primjenjuje retroaktivno od 01.01.2016. godine.

Članovi Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH koji su podnijeli zahtjeve za mirno rješavanje spora za vrijeme oglednog postupka nemaju nikakvih troškova postupka, a članove kojima je pokrenut postupak ćemo preko našeg odvjetničkog ureda pravovremeno obavijestiti u kojoj fazi je njihov postupak te koje pravne mogućnosti imaju u svezi pravnog shvaćanja Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

                  S poštovanjem,

v.d. Predsjednika

Bono Tomašević

Preuzimanje :

 

Rješenje VSRH za 6%

Dopis za 6% PDF

Scroll to Top