Usklađivanje naknade troškova prijevoza s cijenama goriva

Naš broj: NSP-01-01/2-43/2022.

Vukovar, 04. veljače 2022. godine

                       VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

                                      Pregovarački odbor za pregovore o sklapanju     

                           kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

PREDMET: Usklađivanje naknade troškova prijevoza s cijenama goriva, traži se.-

______________________________________________________________________

Nacionalni sindikat policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske nije reprezentativan sindikat državnih službi, ali u ime naših više od 4.100 članova državnih službenika i namještenika, zahtijevamo da se u novi Kolektivni ugovor unese odredba po kojoj će se naknada troškova prijevoza mjesečno usklađivati s cijenama goriva.

Naime, Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike zaključenom u studenom 2017. godine, člankom 53. stavak 9. je bilo određeno da će se naknada troškova prijevoza po prijeđenom kilometru uvećati za iznos povećanja cijene goriva. Međutim, Izmjenom Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike zaključenom u veljači 2018. godine, članak 53. je izmijenjen te je naknada troškova prijevoza fiksirana na iznos od 1,00 kn po prijeđenom kilometru, a brisan je stavak koji je omogućavao usklađivanje naknade troškova prijevoza s porastom cijene goriva.

Početkom 2018. godine cijena litre goriva je iznosila oko 9 kuna, a do danas je ona rasla preko 30% te iznosi gotovo 12 kuna, dok su prema podacima Hrvatskog autokluba troškovi održavanja vozila porasli i za više od 30%. Prema tome, državni službenici i namještenici koji svojim vozilima putuju na posao i s posla, su u posljednje 4 godine sudjelovali u nadoknadi razlike stvarnog troška prijevoza za najmanje 30%.

Stoga, zahtijevamo da se Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike odredi promjenjiva naknada troškova prijevoza ovisno o trenutnim cijenama goriva. Predlažemo način na koji se obračunavaju troškovi korištenja službenih vozila za usluge koje policija obavlja na zahtjev fizičkih i pravnih osoba, sukladno Uputi za formiranje cijene goriva MUP-a, prema kojoj se troškovi prijevoza obračuvanaju temeljem postotka cijene litre goriva po prijeđenom kilometru (npr. za korištenje osobnog vozila su troškovi prijevoza 80% cijene litre goriva po prijeđenom kilometru, odnosno 8,94 kn/km), a smatramo da bi 20% cijene litre goriva po prijeđenom kilometru pokrilo stvarne troškove prijevoza državnih službenika i namještenika koji svojim vozilima putuju na posao i s posla.

 S poštovanjem,                                            

PREDSJEDNIK

                                                                                   Bono Tomašević

Preuzmi PDF

Usklađivanje naknade troškova prijevoza s cijenama goriva

Scroll to Top