Izborna skupština Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH

Naš broj: NSP-01-01/11-445/2021.

Vukovar, 24. studenoga 2021. godine

                                         n/p ČLANOVA NACIONALNOG SINDIKATA POLICIJE MUP-a RH

PREDMET: Izborna skupština Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH, obavijest.-

Poštovane članice i članovi!

Dana 17. studenoga 2021. godine je u Vukovaru održana izborna skupština Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, kao i Središnji odbor Sindikata, kojom prilikom su na mandat od 4 godine izabrani dužnosnici i tijela Sindikata:

– Bono Tomašević, predsjednik (PU Vukovarsko-srijemska)

– Oliver Grubeša, zamjenik predsjednika (PU Vukovarsko-srijemska)

– Mišel Ladišić, zamjenik predsjednika (PU Dubrovačko-neretvanska)

– Alan Parmać, dopredsjednik (MUP sjedište)

– Ivan Vučičević, dopredsjednik (PU Vukovarsko-srijemska)

– Dragan Števanja, dopredsjednik (PU Zadarska)

– Tomica Kolar, dopredsjednik (PU Krapinsko-zagorska)

– Damir Orešković, dopredsjednik (PU Istarska)

– Pero Turić, glavni tajnik (PU Vukovarsko-srijemska)

– Željko Marošević, glavni rizničar (PU Vukovarsko-srijemska)

Statutarna komisija Sindikata

– Mario Jakovčević, predsjednik (PU Osječko-baranjska)

– Mladen Jukić, član (PU Istarska)

– Ivan Šošo, član (PU Splitsko-dalmatinska)

– Ivan Valiđić, član (PU Vukovarsko-srijemska)

– Andreja Vidmar, član (MUP sjedište)

Nadzorni odbor Sindikata

– Josip Bručić, predsjednik (PU Osječko-baranjska)

– Ivan Bilić, član (PU Splitsko-dalmatinska)

– Željko Hruškar, član (PU Vukovarsko-srijemska)

– Joso Oršolić, član (PU Vukovarsko-srijemska)

– Mirko Vić, član (PU Vukovarsko-srijemska)

Također, skupština je usvojila i novi Statut Nacionalnog sindikata policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojega možete pronaći na našoj web stranici.

                       S poštovanjem!

         PREDSJEDNIK

         Bono Tomašević

Preuzmi PDF

Izborna skupština Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH

Scroll to Top