Novčane naknade i pomoći isplaćene članovima Nacionalnog sindikata policije

                    

Naš broj: NSP-01-01/1-38/2022.

Vukovar, 26. siječnja 2022. godine

                      MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

                                                        Ustrojstvenim jedinicama – svima

                                                        n/z članovima Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH

PREDMET: Novčane naknade i pomoći isplaćene članovima Nacionalnog sindikata 

                    policije MUP-a RH tijekom 2021. godine, obavijest, dostavlja se.-

______________________________________________________________________

Nacionalni sindikat policije MUP-a RH je tijekom 2020. godine isplatio više od 100.000 kuna novčanih naknada i pomoći svojim članovima čija imovina je oštećena prilikom potresa u Zagrebu i teškog oboljenja od zarazne bolesti COVID-19, kao i za teško ozljeđivanje opasno po život nastalo tijekom obavljanja policijske službe.

I tijekom 2021. godine smo isplatili više od 200.000 kuna novčanih naknada i pomoći svojim članovima čija imovina je oštećena potresom u Sisačko-moslavačkoj i Zagrebačkoj županiji te prilikom prirodne nepogode u Požeško-slavonskoj županiji, ali i u slučajevima smrti ili teškog oboljenja člana ili člana njegove uže obitelji.

Iz FONDA SOLIDARNOSTI Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH se članovima,  koji su najmanje 3 mjeseca u Fond solidarnosti uplaćivali mjesečni članski ulog u iznosu od 15 kuna, isplaćuju novčane naknade u slučaju rođenja ili posvojenja djeteta, smrti ili teškog oboljenja člana ili člana njegove uže obitelji, teškog oboljenja člana uzrokovanog epidemijom zarazne bolesti s bolničkim liječenjem, nastale materijalne štete na stambenom objektu uslijed prirodne nepogode te umirovljenja člana koji je bio član Fonda solidarnosti 24 mjeseca.

Ovom prilikom Vas pozivamo da postanete članovi Fonda solidarnosti kako bismo zajedno pomogli kolegicama i kolegama koji se protivno svojoj volji nađu u teškoj životnoj situaciji, iako novčane naknade mogu zatrebati i svakome od Vas!

Informacije o učlanjenju u Fond solidarnosti Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH možete dobiti od povjerenika u Vašoj ustrojstvenoj jedinici, odnosno kontaktiranjem našeg ureda na telefon 032/300-828 ili email nspmuphr2013@nspmup.hr, kao i ispunjavanjem online pristupnice u Fond solidarnosti.

Preuzmi PDF

Novčane naknade i pomoći članovima NSP-a tijekom 2021. godine

Scroll to Top